Truc 8 - Grenswaarden?

Stel bij de informatie dat er duidelijke grenzen zijn aan de groei, maar maak deze zo ruim dat ze een verwacht groeipercentage (zo'n 5% per jaar) gemakkelijk aankunnen, en stel deze tijdig bij met economische motieven (werkgelegenheid, zie Truc 5) voordat ze knellend gaan worden.

Een grenswaarde is immers niet bedoeld om echt beperkend te werken, maar om zogenaamd goede intentie weer te geven.

Voorbeelden zijn:

  • Maximaal 44 M passagiers en 3 M ton vracht, vervangen door Totaal Volume van de Geluidbelasting (TVG) in 2003, overigens berekend a.d.h.v. een virtuele luchthaven met één start- en landingsbaan.

  • Aantal vliegtuigbewegingen (maximaal 500000 vtb's (510000?), liefst binnenkort naar 600000 op Schiphol, of 10000 voor Lelystad, wat daarna snel kan oplopen tot 45000).

  • Aantal woningen met ernstig gehinderden binnen de 35 Ke-contour of 'gelijkwaardige' 58 db(A) Lden-contour (eerst 10000 binnen 35 Ke, later in 2013 verhoogd tot 12300 binnen de 58 db(A) Lden-contour).

  • Aantal nachtvluchten: 'beloofde' grens van 29000, nu opgerekt naar 32000 (zie Truc 21), maar dit kan worden verkocht als een vermindering!

  • Vervanging van zgn. 'handhavingspunten' (slechts 35 in totaal, wat natuurlijk volstrekt onvoldoende was voor een goede bescherming) door het systeem van 'salderen' (toelaten van plaatselijke overschrijding, als elders minder hinder werd berekend) en daarna door 'vliegen volgens afspraak' (VVA), waarbij elke wettelijke bescherming gewoon werd weggehaald. Deze truc van Alders werd als volgt verdedigd: 'In het nieuwe stelsel wordt de verdeling van de geluidbelasting over de omgeving niet meer gereguleerd via grenswaarden in handhavingspunten, maar via regels voor strikt geluidpreferent baangebruik' (zie Truc 21). Zo waren we mooi van die handhavingspunten af, en men stonk er gewoon in!
© 2018 Bob van Marlen. Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin