Truc 38 - Gebruik de woningnood om de herrie verder te verplaatsen

Er is, vreemd genoeg in dit rijke land, nog steeds een enorme woningnood en de huizenprijzen gaan 'door het dak'. Kunnen onze vrinden projectontwikkelaars en bouwbobo's dit gegeven niet koppelen aan de luchtvaartontwikkeling om groei in beide gevallen te bevorderen, of er in ieder geval voor te zorgen dat Amsterdammers worden ontzien? Ja, dit kan, en het wordt nu al voorbereid. Demissionair Minister Ollongren heeft al een voorzetje gedaan met de uitspraak: "De overheid moet de komende jaren met zo'n 20 miljard euro bijdragen aan grootschalige woningbouw- en infrastructuurprojecten in veertien gebieden (22 juni 2021)." Het gaat om ruim 220.000 woningen voor 2030! Samen met het bureau Metropool Regio Amsterdam (MRA) is zo'n geweldige visie voor Groot Amsterdam toch goed te ontwikkelen, nietwaar? Ook moeten er weer massa's mensen naar de hoofdstad komen voor het ver­dienmodel en economisch herstel. Maar dan wel een ander soort toeristen, niet alleen die komen voor de drank, drugs en vrouwen, maar ook voor bv. de Nachtwacht en de tulpenvelden, cultuur­vrienden, zeg maar. Zo'n visie kan handig worden gesteund door inzet van luchtvaart­consultants. Dat de kloteherrie dan verder naar het buitengebied moet worden geplaatst spreekt voor zich. De suk­kels zijn er al eerder ingetuind. Polderbaan versie 2.0 is al klaar en de Kaagbaan versie volgt binnen­kort.

Vandaar deze nieuwe truc.

Definieer focusgebieden gekozen nabij Schiphol die mogelijk relevant zijn voor de realisatie van woningen.

Probeer of je in deze gebieden de berekende geluidbelasting onder de 48 dB(A) Lden kan krijgen, nog altijd wel 3 dB(A) hoger dan de aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In dit gebied mogen 15% van de mensen ernstig gehinderd worden. Nieuwkomers en jongeren hebben er geen weet van wat dit inhoudt en zullen de hoge prijzen met gemak betalen. Deze 15% gehinderden hebben dan maar pech gehad.

Geef aan dat grote aantallen woningen (variërend van 70000 tot 167000) binnen deze eis kunnen worden gerea­liseerd, als de zgn. 'secundaire' banen (Zwanenburgbaan en Aalsmeersbaan) kunnen worden gesloten. Schat de effecten van maat-regelen als vlootvernieuwing, minderhinderplan, verandering van vliegroutes en baangebruik, op het realiseren van aan-tallen woningen en van minder vliegbewe­gingen en nacht­vluchten. Geef hierbij het enorme voordeel aan voor de locaties Zuid-Oost van Amsterdam, maar zeg bijna niets over de toenemende ellende die wordt veroorzaakt onder de aan- en uitvlieg­routes van de Kaag- en Polderbaan. Geef wel toe: "Door de sluiting kan Schiphol enkel nog met 1+1 baangebruik operatie opereren." Zeg ook: "Bij sommige maatregelen verschuift de geluid­belasting naar andere gebieden, waar lokaal een verslechtering in de geluid­situatie kan op­treden." De Lden-systematiek is uitermate geschikt om het aantal vliegbewe-gingen met een iets lagere piek­waarde gigantisch te laten toe­nemen, waardoor het lijkt alsof dit voor bijna iederen veel beter is. En vergeet niet: luchtvaart geeft nu eenmaal wat onvermijdbare hinder.

Doe dit voor een totaal van 500000 vluchten op Schiphol, maar ook voor scenario's met 300000 en 400000 vluchten, maar vermeld niet het effect van de groei naar 700000-800000 die we voorstaan in de Lucht­vaartnota 2020-2050.

De stiekeme en leugenachtige verplaatsing van de herrie en ellende naar de regio's Polderbaan en Kaagbaan, die voor de eerstgenoemde zo succesvol was sinds 2003 krijgt met het invullen van deze grote behoefte aan woningbouw rond Amsterdam een nieuwe impuls. Dit heette toch niet voor niets: 'groei met minder hinder'!

Ga volledig voorbij aan het feit, dat deze regio's al zwaar zijn gepakt sinds 2003 en alle nachtelijke ellende van Schiphol over hun daken kregen en hier sprake is van een behandeling als tweederangs­burger. Ons smerige spel met omwonenden kan dus zonder enige beperking worden gecontinueerd. Niet iedere Nederlander hoeft dezelfde rechten te krijgen en je mag nu eenmaal de gezondheid en de levenskwaliteit van tienduizenden opofferen en die van Amsterdammers verbeteren!

We hadden natuurlijk ook kunnen kiezen voor meer woningen in de 'minder belaste' gebieden ver­der van Amsterdam, bv. rond Castricum, Limmen, Heiloo, Akersloot en Uitgeest. Hadden we daarbij de eis bijgevoegd dat het hele 48 dB(A) Lden gebied moet worden teruggebracht naar 45 dB(A) dan waren de focusgebieden rond Amsterdam er stellig ook op vooruit gegaan.

Figuur 38-1. Focusgebieden en geluidcontouren rond Amsterdam. Bron: Vinkx, Kj., Verkerk, M., en Kemper, D., 2021. Analyse woningbouw rond Schiphol, To70 Aviation Consultants, Rapport 21.249.01, 35. p. 


© 2018 Bob van Marlen. Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin