Truc 39 - Meer, groter, grootst!

Nederland moet vooruit, want 'stilstand is achteruitgang', nietwaar?; ook al geldt dit niet voor vlieg­tuigherrie, hoe meer stil-stand, hoe beter, maar zeg dit nooit! Het klassieke antwoord van economen is: groei, groei en nogmaals groei. Je moet toch het 'lef' hebben, of de 'ondernemersmenta­liteit' om in deze moeilijke tijden gewoon door te gaan met wat altijd zo succesvol is gebleken. In al het gekra­keel is het dan handig om de regie in eigen hand te nemen. Zo kun je onze belangen als sector veilig­stellen en blijven verkopen als publiek belang. Ons credo is: ieder voor z'n eigen, en God, als die al bestaat, voor ons allen.

Belangrijk blijft dat we ervoor zorgen, dat we kunnen blijven doen wat we willen, zonder tegen­spraak. We hebben al gezien, dat inspraak moet worden tegengegaan (Truc 4). Het mag wel worden ge­noemd, maar is slechts voor de bühne. Een reeks technieken staan ons hierbij ten dienste. Het kenmerk hiervan is dat ze de schijn van inspraak en de mogelijkheid van beïn-vloeding van het luchtvaartbeleid door omwonenden hoog moeten houden. Wat is er nu mooier dan het begrip "burgerparti-cipatie" te vervangen door "overheidsparticipatie". In onze complexe samenleving moet de overheid de ver­antwoordelijk-heid en de regie voor de ruimtelijke ordening terugpakken, anders wordt het een zooitje, toch? Hoe kun je anders voldoen aan al die ruimtelijke eisen betreffende klimaatbeleid, stikstofbeleid, natuurbeleid, woningbouw? Zaak is wel hierbij dat onze luchtvaart­belangen geen strobreed in de weg worden gelegd. Daar hebben we wat op gevonden: de "Metro­pool Regio Amsterdam", en de "Holland Metropool" (Zie de figuren 39-1 t/m 4).

Dit lucratieve onderdeel mag op deze cursus uiteraard niet ontbreken. Zit u er klaar voor?

Schrijf een heel mooi 'visiedocument' (liefst in het Engels) in samenspraak met uiteraard: de Koninklijke Schiphol Groep, KLM, LVNL, topbestuurders en marktpartijen en geeft dit de naam: "Holland Metropole" en plaats dit in de Toekomstvisie 2050.

Schets de volgende toekomstvisie: "De tijd van de meerdere steden Metropool is aangebroken. In verscheidene wereld-steden waar we mee samenwerken, vallen leiders terug op de mogelijkheid om veel effectiever samen te werken met omringende steden in hun regio wat betreft schaalvergroting, het scheppen van ruimte voor specialisatie en het vestigen van woning- en arbeidsmarkten die voor een ieder aantrekkelijke keuzes opleveren." Dit zijn toch zinnen die beklijven, nietwaar?

Onze leefomgeving moet natuurlijk zo mooi mogelijk worden voorgesteld in dit "gave land". Kenmerken als "stable, innov-ative and inclusive" en uiteraard de "unique selling points" mogen niet ontbreken en ook begrippen als: "connectivity, innovation, and livability". De laatste term houdt in: "tolerance, culture, environment, healthcare and safety." Jammer dat recente moorden in het publieke domein dit beeld wat hebben doen verschuiven.

Eufemisme beheersen we als geen ander, wat te denken van zinnen als: "the cities of Holland Metro­pole are rising up the global benchmarks faster than any other region thanks to the lifestyle, techn­ology adoption, inclusion and connectivity in Amsterdam; growing appeal in Rotterdam; and the existence of the next generation of jobs and talents in The Hague, Utrecht, and Eindhoven. More­over, other unique properties such as the public transportation system in the Holland Metro-pole, which is the fastest and most reliable system globally, stands out." Ook: "This new scenario for Europe means new opportunities for this wellbalanced region." Wie zou er niet in dit utopia willen wonen, waar de groei van alles altijd in balans is? Jammer dat die woningen bijna onbetaalbaar zijn geworden dankzij de marktwerking en waar je nog een beetje ruimte om je heen hebt je gek wordt van de vliegtuigherrie, maar dit laten we onvermeld! We kwamen (weliswaar in 2018) tot de volgende kwalificatie: "Median multiple data show that the region has the lowest ratio of median house price."

We zetten onze metropool goed op de kaart, want "it has broken away from other high quality cities and established itself among an elite group of global 'Contenders'". Kom daar maar eens tussen.

Via "overheidsparticipatie" worden vervolgens het openbaar bestuur en bestuurders meegetrokken middels een samen-werking tussen luchtvaartsector, internationaal investeerders en Rijk, Provincies, Metropoolregio's en gemeenten.

Maak deelregio's buiten de kern "Groot-Amsterdam" ondergeschikt en zorg ervoor, dat deze een tweede viool gaan spelen binnen de kaders van regionale samenwerking.

Stel een "Kaart Woningbouw" op vol rode bouwcontouren in Nederland - met alle transitie-, klimaat- en duurzaamheidseisen! Zo laat je pas echt visie zien!

Draag lovende woorden uit omtrent het initiatief "Holland Metropool" als zijnde "een samenwer­king tussen de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven en de top van Neder­landse Vastgoedontwikkelaars en beleggers". Deze laatstgenoemde groepen zullen er dankbaar voor zijn.

Benadruk: "Als 's werelds best verbonden regio biedt Holland Metropool aan investeerders een zaken- en investerings-klimaat van wereldklasse." Kenmerk van dit klimaat is dat men wel mag profi­teren van de infrastructuur, maar er nauwelijks via belastingen aan hoeft bij te dragen! Dit heet win-win! Dit zal helaaas niet gelden voor degenen die onder de optimale vaste routes van en naar Schip­hol komen te wonen, maar een kniesoor die daarop let, we walsen gewoon over deze stak-kers heen!

Het helpt natuurlijk ook als een berg hotemetoten een pleidooi aan de informateurs ter ondersteu­ning van het vestigings-klimaat ondertekenen. Een dergelijke noodkreet kan toch niet worden mis­verstaan? VNO-NCW en MKB-Nederland begrij-pen dit maar al te goed. Economy first! (De onze wel te verstaan). Al die wappies, die denken, dat ze onze blauwe trots en ons Schiphol dwars kunnen zitten kunnen dit in hun zak steken!

De toekomst ziet er dus goed uit: "Holland Metropole's promise is very clear. And yet as the region evolves and matures, it is starting to experience more of the dynamics that the very top regions in the world are living through."

Maar deze zin zetten we er dus NIET bij: Not to mention the dynamics of sea level rise, that holds the promise of drowning the complete area by the year 2300! Après nous le déluge, malheureusement (Helaas, na ons de zondvloed, maar dat is van veel later zorg!)


Figuur 39-1. De vijf steden van de "Holland Metropole"


 Figuur 39-2. De 32 gemeenten van de Metropool Regio Amsterdam

Figuur 39- 3. Nationale woningbouwkaart - oktober 2021

Figuur 39-4. De toekomstig mogelijke situatie van Nederland als gevolg van de opwarming en zeeniveaustijgingHet manifest van VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de informateurs van 14 oktober 2021 werd ondersteund door de volgende organisaties en gemeenten:

Gemeente Almelo, Gemeente Alphen aan den Rijn, Metropoolregio Amsterdam, Gemeente Apeldoorn, Gemeente Barneveld, Gemeente Breda, Gemeente Deventer, Gemeente Dordrecht, Gemeente Eemsdelta, Brainport Eindhoven, Gemeente Emmen, Gemeente Goes, Gemeente Gouda, Gemeente Heerlen, Gemeente Heerenveen, Gemeente Helmond, Gemeente 's-Hertogenbosch, Gemeente Kerkrade, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Lelystad, Gemeente Leiden, Gemeente Maastricht, Gemeente Meierijstad, Gemeente Middelburg, Gemeente Moerdijk, Gemeente Nijmegen, Gemeente Oss, Gemeente Roermond, Metropoolregio Rotterdam - Den Haag, Gemeente Schiedam, Gemeente Sittard-Geleen, Gemeente Smallingerland, Gemeente Stichtse Vecht, Gemeente Terneuzen, Gemeente Tilburg, Economic Board Utrecht, Gemeente Velsen, Gemeente Veldhoven, Gemeente Vlissingen, Gemeente Vijfheerenlanden, Gemeente Westerkwartier, Gemeente Westland, Gemeente Woerden, Gemeente Zaanstad, Gemeente Zwolle VNO-NCW, MKB-Nederland, VNO-NCW MKB Noord, LWV, VNO-NCW Brabant Zeeland, VNO-NCW West, VNO-NCW Midden en Jong Management.

In aanvulling op deze lijst zijn daar onlangs de volgende ondertekenaars bijgekomen:

Prof B. ter Weel (UVA), Prof R. Beetsma (Professor and Vice-Dean / Chairman | Amsterdam School of Economics) Prof B. Baarsma (CEO Rabo Carbon Bank & Hoogleraar UvA), Prof H. Garretsen (RUG), Prof R. Dijkgraaf (Princeton), Prof. dr. Mirjam van Praag (VU Amsterdam), Prof. Geert ten Dam (UVA Amsterdam), Drs. R.J.H.M Robert-Jan Smits (TU Eindhoven), Prof.Dr. J. de Vries (RUG), Prof.dr.ir. T.H.J.J. (Tim) van der Hagen (TU Delft), Vinod Subramaniam (Voorzitter College van Bestuur UT), Prof. Louise Fresco (WUR), Prof.dr. W. van de Donk (Voorzitter College van bestuur) Tilburg University), Prof.Mr. Annetje Ottow (Voorzitter Universiteit Leiden) Dr. Karl (K.L.L.M.) Dittrich Voorzitter CvB Open Universiteit), Pieter Duisenberg (VSNU), Prof.dr. M. Snijder (NFU), Prof.Dr. D.H.J (Daniël) Wigboldus (Voorzitter College van bestuur) Radboud Universiteit, Prof.Dr. A. (Anton) Pijpers (Voorzitter College van Bestuur) Prof.Dr. H. Brinksma (Voorzitter College van Bestuur) Erasmus Universiteit, Prof.Dr. M.(Martin) Paul (Voorzitter College van Bestuur) Maastricht University, Ben Geerdink (Rijn IJssel MBO-opleidingen), Adnan Tekin (MBO Raad), Paul Rosenmöller (VO-raad), Maurice Limmen (Vereniging Hogescholen), Prof.dr. P. Schnabel, (vm. Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau), Albert-Jan Thomassen (FBNed), Freddy Weima, (Voorzitter PO Raad), Prof.dr. Marcel Levi (NWO), Hans Schikan (Special Envoy Vaccins en Lid Topteam Life Sciences & Health), Prof.Dr. A.H.G. (Alexander) Rinnooy Kan, Rinke Zonneveld (InnovationQuarter), Dina Boonstra (NOM), Marco Smit (Horizon), Dick ten Voorde (Impuls), Brigit van Dijk (BOM), Tys van Elk (Liof), Vincent van Woerkom (InWest), Arjan van den Born (ROM Utrecht), Wendy de Jong (Oost NL), Jaap Bond (Top­sector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen), Lars Flinkerbusch, directeur (Economic Board Duin en Bollenstreek), Harry Wientjes (Economic Board The Hague), Jaap Smit (Voorzitter Economic Board Zuid-Holland), Frank Ponsioen (Voorzitter Economic Development Board Alphen aan den Rijn), Sjoerd Vollebregt (Voorzitter Economic Development Board Drechtsteden), Femke Halsema (Amsterdam Economic Board), Adri Bom Lemstra (GreenPorts Nederland), Jolanda Heistek (GreenPorts West Holland), Prof.dr. Ineke Sluiter (president KNAW), Prof H. Clevers (o.a. Hubrecht Instituut), Willem Buijs (MKB Vertegenwoordiger Topsector Water & Maritiens), Thecla Bodewes (o.a. Topsector Water & Maritiem), Prof.dr. ir. Mark van Koningsveld (Topsector Water & Maritiem), Aad Veenman (o.a. Topsector Logistiek), Paul de Krom (TO2 Federatie), Carmen van Vilsteren (Topsector Life Science & Health), Dirk Duijzer (Topteam Agri&Food en mede namens MKB- en wetenschapsvertegenwoor­diger), Mark Hendrikse (Topsector Hightech Systemen en Materialen), Manon Janssen (Topsector Energie), Tom van Aken (Topsector Chemie vertegenwoordiger MKB), Jacqueline Vaessen (Topsector Chemie boegbeeld), J. (Jo-Annes) de Bat (Gedeputeerde Economische Zaken Zeeland), S.H.M. (Stephan) Satijn (Gedeputeerde Economische Zaken Limburg), E. (Eddy) van Hijum (Gedeputeerde Economische Zaken Overijsel), J.N (Jan-Nico) Appelman (Gedeputeerde Economische Zaken Flevo­land), R. (Robert) Strijk (Gedeputeerde Economische Zaken Utrecht), IJ. (IJzebrand) Rijzebol (Gede­puteerde Economische Zaken Groningen), F. (Friso) Douwstra (Gedeputeerde Economische Zaken Friesland) en H. (Henk) Brink (Gedeputeerde Economische Zaken Drenthe), Ilse Zaal (Gede­puteerde Economische Zaken Noord-Holland), Christianne van der Wal (Gedeputeerde Economische Zaken Gelderland), Martijn van Gruijthuijsen (Gedeputeerde Economische Zaken Noord-Brabant), Meindert Stolk (Gedeputeerde Economische Zaken Zuid-Holland).


© 2018 Bob van Marlen. Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin