Truc 29 - Beloof beterschap

Het zijn woelige tijden en de luchtvaartontwikkeling wordt helaas zwaar bekritiseerd. We moeten ons aanpassen en zorgen, dat het draagvlak niet afbrokkelt en dat de Nederlander zijn gedrag niet aanpast wegens 'vliegschaamte'. Dit vereist een andere manier van naar buiten treden en op de juiste manier meegaan met de maatschappelijke kritiek, maar u hoeft zich niet echt zorgen te maken. Want wat al decennia zich heeft bewezen geldt nog steeds: u wint!

Beloof een nieuwe aanpak en zeg dat 'Schiphol groei zelf moet verdienen', omdat 'groei niet meer vanzelfsprekend is' en dat 'groei alleen kan als dit aantoonbaar veilig kan en als dit gepaard gaat met aantoonbare reductie van de overlast en verbetering van de leefomgevingskwaliteit.' En dan krijgt de luchthaven 'wat extra ruimte'. Het kabinet stelt nu voor het eerst 'de beperking van de hinder voorop', maar natuurlijk ook 'dat de luchthaven Schiphol perspectief houdt op groei'!

In plaats van het 'volvliegen van de gelijkwaardigheid' stellen we dat 'het aantal mensen dat op basis van de huidige systematiek als ernstig gehinderd wordt aangemerkt ieder jaar aantoonbaar omlaag moet.' Wat dit inhoudt hebben we gezien in Truc 3 - Klachten. Een eitje dus!

Zinnen als: 'We willen die overlast flink terugschroeven en we stellen dat als harde voorwaarde. De tijd van the sky is the limit is voorbij' moeten er wel ingaan, toch? Wat ook te denken van: 'Ik (minister van I&W) wil een goede balans met duidelijke regels, die strikt worden gehandhaafd. Heldere voorwaarden die voor iedereen controleerbaar zijn.' We gaan het anders doen! Uit de ervaring van decennia weet u immers, dat met uw rekentrucs en geluidmaten u dit zelf verdienen, net als in het verleden kunt blijven verdedigen. De nieuwe A-pier, klaar in 2021, moet natuurlijk wel kunnen worden gebruikt, nietwaar?

En we weten allemaal, dat niet voor niets de hinder ondanks groei alleen maar is afgenomen, dankzij de investeringen in 'stille en zuinigere' (maar wel grotere!) vliegtuigen. Zeg ook niet dat verdere groei elk draagvlak voor klimaatbeleid sterk ondermijnt (zie Truc 20 - Vliegen en klimaat). De zgn. 'selec­tieve en gematigde groei in kleine stapjes' is niet anders dan in het verleden, ca. 4% per jaar (zie Truc 24 - Salami-tactiek).

Zeg ook dat het aantal nachtvluchten terug moet gaan, maar zeg niet dat deze al werden verhoogd tot 32000 en de belofte naar 29000 te gaan om zeep werd geholpen! Een sigaar uit eigen doos dus! En zeg ook dat 'meer hinder in de randen van de nacht door verschuiving van nachtvluchten niet zal worden toegestaan'. En dat de nacht zal duren van 01:00 tot 05:00 u, maar benadruk niet, dat dit slechts 4 uur ongestoorde slaap betekent. Met deze definitie van de nacht, overigens niet de offi­ciële, kan de avond na 22:00 u en de ochtend rond 06:00 u natuurlijk wel worden benut, zie Truc 7 - Geluidmaten en normen en 'Lden for dummies'.

Contouren uit het Luchthavenindelingsbesluit (LIB) aanpassen, die overigens in grote gebieden ver worden overschreden, moeten we maar niet doen, want: 'Het nu al aanpassen van de contouren

zou daarom mogelijk onwenselijke consequenties hebben en kan de mogelijkheden om te komen tot een toekomstbestendig beleid ten aanzien van wonen/vliegen beperken.' Klinkt goed, toch? Onwen­selijke consequenties zijn het niet toelaten van verdere groei dus en dit heet dus nu toekomstbesten­dig. Geniaal, nietwaar?

Noem nu als boven grens 540000 vtb's op Schiphol als 'tijdig perspectief voor de komende jaren', wat past binnen 'de huidige luchtruimstructuur, het huidige afhandelingsconcept en met de huidige piekuurcapaciteit'. Over enkele jaren kunnen we dit aantal weer gewoon verder opschroeven, dat is altijd goed gegaan!

Het PAS-probleem kan gemakkelijk worden gepareerd met: 'Ik '(de minister) bezie momenteel of daarop (de MER) aanvullingen nodig zijn betreffende de stikstofdepositie'. Beloof een actieplan voor de reductie van ultrafijn stof en een zienswijzeprocedure. Effecten van langdurige blootstelling aan ultrafijn stof zullen worden onderzocht in de volgende module van het onderzoek, en als die uit­komsten binnen zouden mogen komen in 2021 (en wellicht later), hebben we allang de 540000 vtb's doorgedrukt, want onze vrinden bij de Raad van State zullen er wel voor zorgen dat we gewoon door kunnen gaan. En wat we met zienswijzen doen heeft u kunnen zien in Truc 2 - Inspraak, geen enkel probleem dus!

En vergeet niet, u kunt alle maskerende retoriek die we in Truc 5 - Economie hebben geleerd gewoon weer uit de kast trekken, en herhalen dat 'veel mensen gebruik maken van het vliegtuig voor werk, vakantie of familiebezoek en daar veel waarde aan hechten'. Maar niet zoveel waarde dat ze de maatschappelijke kosten in de toekomst nu voor hun rekening willen nemen door meer te betalen voor hun tickets!!! Na ons immers de zondvloed!

Nieuw is de aanpak van 'individuele schrijnende situaties' uit een 'Omgevingsfonds' ten behoeve van 'het beter/verder isoleren van huizen in de directe omgeving van Schiphol'. Met de hoge geluids normen is dit aantal sowieso laag te houden. En voor 'het ontwikkelen van gebieden rond Schiphol waarvoor bouwbeperkingen gelden' is het wellicht handig om de verantwoordelijkheid voor hinder door vliegen door te schuiven naar de gemeenten. Met wat partijgenoten in de gemeenteraad en een beperkt gemeentebudget kunnen we woningbouw redden op plaatsen waar geen zinnig mens zich ooit zou willen vestigen. Vergeet ook niet onze Truc 15 - Monddood maken!

Noem toch ook weer dat: 'Om tot een maximale bijdrage aan de versterking van de netwerkkwaliteit op Schiphol te komen, is het doel om Lelystad Airport zo snel mogelijk te openen om zodoende op korte termijn een deel van de vakantievluchten te kunnen verplaatsen van Schiphol naar Lelystad Airport.' Jammer voor al die mensen die straks ook allemaal in de herrie komen te zitten, onze economie gaat voor! Immers voor ons geldt: 'Kwaliteit is het uitgangspunt voor groei en die groei kan de sector verdienen door een aantoonbare afname van hinder.' Door onze slimme geluidsmaten tellen velen van de nieuwbelaste mensen toch niet mee!

© 2018 Bob van Marlen. Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin