Truc 10 - Presentatie effecten

Presenteer zgn. 'geluidcontouren' op basis van dB(A) Lden of LAeq (voorheen de zgn. Ke-eenheden), zodat de effecten beperkt lijken voor een klein gebied rond de luchthaven en niet voor het gehele gebied waar men over zal vliegen. Dit verbloemt effectief de werkelijkheid, voor de Polderbaan een verpest geluidbelast gebied van Rotterdam, Amersfoort tot Alkmaar en zelfs Schoorl in Noord-Holland (Fig. 4 en Fig. 5).

Voorkom dat men echte geluidmetingen moet gaan doen, maar baseer effectpresentaties op berekeningen, die de doorsnee burger niet kan verifiëren.

Stel uw normen zo hoog, dat er een minimaal aantal woningen hoeft te worden geïsoleerd (De 35 Ke-norm met 65 dB(A) afkap 'op grond van praktische overwegingen' was hiervoor uitermate geschikt en de 'gelijkwaardige' overgang naar Lden is zo uitgevoerd, dat er geen geluidruimte en dus luchthavencapaciteit hoefde te worden ingeleverd).

Laat u niet verleiden in discussies over de geluidmaten en -normen en vermeld nooit dat de normen voor industrielawaai in woonwijken aanzienlijk scherper zijn dan die voor de luchtvaart (zie Truc 7).

Noem nooit meer eerdere beloften vanuit de politiek (zie Truc 8). Men vergeet immers snel dat deze ooit zijn gedaan.

Maak in Milieu Effect Rapporten (MERs) dankbaar gebruik van het feit dat klagers op den duur afhaken, zodat het lijkt alsof er minder hinder is bij meer herrie (zie Truc 3).


© 2018 Bob van Marlen. Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin