Truc 12 - Omgaan met weerstand

Bij een nieuwe situatie zijn er altijd mensen, die nu worden belast en hopen op verbetering ook al is die slechts tijdelijk door verdere groei, dit zijn uw medestanders. 'Not in my backyard' is een goed hanteerbaar credo.

Mensen, die dit voor het eerst ervaren, hebben geen weet van hoe dit spel wordt gespeeld en kunnen er rustig mee worden overvallen. Voordat men het doorheeft is het te laat. Deze tactiek is goed bruikbaar bij de uit-breiding van Lelystad Airport.

Burgers zijn over het algemeen niet of nauwelijks georganiseerd en vormen geen enkele machtsfactor. Ze zijn gemakkelijk tegen elkaar uit te spelen (zie Truc 6 en Truc 11). Maak daar dankbaar gebruik van.

Te verwachten acties zullen niet verder gaan dan een relatief klein groepje verontwaardigden, die met wat spandoeken naar Den Haag gaan.

Na enige tijd is men actiemoe en legt men zich erbij neer.

Er is een grote groep niet veel nadenkende burgers, die maar al te graag voor een tientje minder overal heen willen vliegen. De prijsvechters hebben dit pad voor u geëffend.

Bedenk dat u altijd wint, de kans op succes is zeer zeker 100%, hetgeen uit de jarenlange ervaring is gebleken. Er is internationaal nog nooit een vliegveld of extra baan door protest werkelijk tegengehouden en in Nederland al zeker niet.


© 2018 Bob van Marlen. Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin