Truc 37 - Het samenstellen van een 'onafhankelijke' expertgroep

Er is al vaak gevraagd naar een onafhankelijke begeleidingsgroep van experts op het gebied van meten en berekenen van vliegtuiggeluid. Als zo'n groep werkelijk los van de belanghebbenden zou kunnen opereren zou het best wel eens kunnen, dat er zaken aan het licht komen, die de overheid en de luchtvaartsector niet ten goede komen. U hoeft alleen maar de kinderopvangtoeslagaffaire in herinnering te nemen om in te zien, dat een dergelijke uitkomst niet onwaarschijnlijk is. Of denkt u, dat de cultuur van achterhouden van informatie, en klinkklare leugens, zelfs onder ede, alleen tot dit dossier beperkt zou zijn? Om deze reden is de volgende truc hoogst relevant.

Zit u er al klaar voor? Daar komt hij dan weer:

Kies een pakkende titel voor een dergelijke groep, wat denkt u van: 'begeleidingsgroep van experts voor de program-matische aanpak meten en berekenen vliegtuiggeluid (PAMV)'?

Vermijd bij het samenstellen van de onafhankelijke begeleidingsgroep van experts de deelname van ervaringsdeskundigen en kritische intellectuelen, die in staat zijn onze aannamen en modeluit­komsten onderuit te halen. Het doel is immers om onze leugens te maskeren en ervoor te zorgen dat ons groeibeleid geen strobreed in de weg wordt gelegd. OK, als je ervaring hebt met het moeten leven in onze teringherrie, of zelfs al gezondheidsschade hebt opgelopen, dan zou je een goede kandidaat zijn om de belangen van omwonenden te behartigen, maar dit zoeken we pertinent niet!

Een bruikbare techniek is om dit soort lieden het predicaat 'activist' mee te geven. De connotatie is duidelijk, dit is tuig dat de barricaden beklimt en demonstreert en onze democratische waarden ondermijnt. Lastpakken, die zich bij wijze van spreken vastlijmen op de openbare weg! Op deze manier kan vermeden worden dat er academisch gevormde deelnemers worden gekozen, die aantoonbaar tekortkomingen in de berekeningen en presentaties van onze geliefde sector aan het licht hebben gebracht. Een kwestie van juiste 'framing'.

Dus onthoud: geen mensen, die kunnen aantonen dat we met 58 dB(A) Lden ons akoestisch rijk hebben gerekend, of die aannemelijk kunnen maken dat de stikstofuitstoot door de luchtvaart groter is dan uit onze modellen volgt. We zitten niet te wachten op een Omtzigt II in deze groep!

Vergeet niet dat wij een ruime ervaring hebben op dit gebied, denk maar aan de voor ons goed werkzame Commissie Eversdijk, die ertoe heeft bijgedragen, na het vertrek van de toen te kritische Dr. Berkhout, dat we ons, eerlijk toegegeven, rammelende en ineffectieve handhavingsstelsel bij de opening van de Polderbaan hebben kunnen invoeren, onder het mom van 'groei met minder hinder'. We moeten het spel wel goed blijven spelen in deze tijd van toenemende kritiek op het functioneren van de overheid. Dit houdt in dat we de suggestie moeten geven van berouwbaarheid, openheid en maat-schappelijke betrokkenheid, maar toch dat moeten doen wat nodig is voor ons.

Maak deze expertgroep niet te groot (ca. vijf personen maximaal) en recruteer deelnemers uit de ons gunstig gezinde orga-nisaties, zoals het NLR, To70, enz. Kies bij voorbaat deelnemers, die aan het begin van hun loopbaan staan, liefst met vrouw/man en kinderen en een torenhoge hypotheek, zodat elk vorm van klokkenluidersgedrag op voorhand kan worden ingedamd. Benadruk in de gesprekken met potentiële kandidaten, dat men werkt in een marktgestuurde organisatie, die door de overheid en de belangengroepen wordt gefinancierd, waarbij het enorme economische belang van ons sector niet mag worden onderbelicht. Men moet, zeg maar 'een blauw hart' hebben!

Kies één onafhankelijke voorzitter. Deze voorzitter heeft 'bij voorkeur een bestuurskundige achter­grond om de relatie tussen onderzoek en toepassing met beleid en bestuur te borgen', wat niet anders betekent dan onze belangen maximaal dienen en de zaken zo voorstellen met wollig taalgebruik, dat men er weer instinkt. Er zijn hiervoor genoeg geschikte lieden in de top van VVD, CDA (kandidaten met kwalificatie: Christen-Democraat 'in hart en nieren') en PvdA, denk maar aan het model 'Alders'.

Een bijkomend voordeel van zo'n kleine 'top!!' groep, dat we met twee deelnemers vanuit I&W en een ons goed gezinde voorzitter altijd en numeriek overwicht hebben in de besluitvorming over presentaties naar buiten. Dat zo'n kleine groep nauwelijks enige 'scientific body' heeft laten we even terzijde.

Nog mooier zou zijn een Groen Linkser, als ruilobject tegen het afzien van windmolens rond Amsterdam (IJburg), die we dan weer in het 'buitengebied' in Noord-Holland kunnen neerzetten! Halsema denkt al aardig met ons mee in de Metropool Regio Amsterdam, dus wie weet? Maar als het ons lukt om in samenspraak met de VVD en het CDA GL uit de formatie te knik­keren en alleen met de PvdA door te gaan als zetelvullers en jaknikkers, dan vinden we best wel een geschikt persoon. We vragen het wel aan amice Benschop, die zal best bereid zijn ons even te helpen.

Laat I&W uitdrukkelijk ook zorgen voor het aandragen van een voldoende aantal 'domeinexperts', op domein vliegtuiggeluid, en op domein hinderbeleving en gezondheid. Zorg voor 'engaging the public' door de omgeving te vragen om ook domein-experts aan te dragen, maar zorg wel voor een bruikbaar filter in onze keuze. Geen activisten dus!

De aan te leveren experts moeten wel 'vanuit sterk inhoudelijke achtergrond een constructieve inbreng leveren', dus met voor ons gunstige uitkomsten! Kritische 'activisten' zijn nadrukkelijk 'nicht erwünscht', maar dat had u al begrepen!

Stel nadrukkelijk dat 'de rol van expert en voorzitter moeten strikt gescheiden te zijn van belangen en de leden moeten voldoende inhoudelijke expertise hebben'. Dit staat immers goed voor de buitenwacht, maar we weten ook wel, dat deze eisen alleen op papier mogen gelden. Binnen het torentje is wel het een en ander te regelen.

Samenvattend: door de juiste keuze van de voorzitter en de domeinexperts moeten we ons beleid toch zeker veilig kunnen stellen.

Want vergeet niet: nu ieder straks is gevaccineerd (of in ieder geval de meesten) gaan we weer lekker los met z'n allen.

© 2018 Bob van Marlen. Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin