Truc 36 - Terug naar het oude 'normaal'

Sommigen dachten werkelijk, dat na de coronacrisis de wereld zou veranderen en het nooit meer zo zou worden als voor-heen. Niets is minder waar, vooral niet wat de luchtvaart betreft, maar de schijn wordt nog even opgehouden. Men zou minder gaan reizen en bewustere keuzes van transportmid­delen maken. Vooral zakenreizen zouden worden vervangen door internetvergaderingen. Ticket­prijzen zouden aangepast worden aan de eisen van deze tijd. Innovaties zouden ervoor gaan zorgen, dat de uitstoot van de luchtvaart drastisch lager wordt. Een recente verkenning van de International Energy Agency (IEA) getiteld: "Net zero by 2050 - A roadmap for the Global Energy Sector" laat zien wat er gaat gebeuren. Deze truc mag dan ook niet ontbreken op het lijstje.

Daar gaan we dan:

Ga gewoon door met groeien in aantallen vliegbewegingen onder de zgn. 'optimale vaste routes van aanvankelijk de 'super-preferente Polderbaan en Kaagbaan' van Schiphol.

Benadruk dat de hinder is afgenomen door op het totaal aantal gehinderden te wijzen, maar zeg niet dat die veel sterker is toegenomen onder deze routes. Vermijd het vermelden van het grove onrecht voor deze personen, de rekening moet ergens worden gelegd.

Noem deze mensen ook nooit 'tweederangsburgers', wat ze eigenlijk worden. Mochten ze meer gaan klagen, wat eigenlijk te verwachten is, schilder ze dan expliciet als 'klagers' af en gebruik het filter van 500 klachten maximaal in de klachtenregistratie. Zo wordt het totaal namelijk niet te hoog.

Ontzie tijdelijk de omwonenden van de zgn. 'secundaire banen', maar belast deze door de verdere groei ook weer opnieuw zwaarder. Ze zijn er al eerder ingestonken met de 'Polderbaan' en zullen dit weer doen.

Gebruik wat minder lawaaiige vliegtuigen en zorg ervoor dat dit wordt benadrukt als blijk van goede wil en verantwoord ondernemen. De groei zal het effect al gauw tenietdoen, maar dat gaan we niet expliciet maken.

Vergeet niet, dat de luchtvaartwetten voor ons zo slim in elkaar zijn gezet, dat een grens waarbij woningen echt moeten worden geïsoleerd zo hoog gelegd is (namelijk 58 dB(A) Lden), dat zelfs met veel hogere aantallen vliegtuigbewegingen je er nog niet overheen komt.

Benadruk het inzetten van zgn. 'duurzame brandstoffen', maar zeg niet, dat er eigenlijk door de luchtvaart meer CO2 en andere schadelijke stoffen zullen worden uitgestoten. We kunnen nu een­maal niet vliegen zonder brandstoffen met hoge energieinhoud.

Benadruk ook niet, dat de productie van synthetische kerosine een beroep zal gaan doen op een groot deel van duurzaam opgewekte energie. De vraag hoeveel extra windmolens en zonneparken de Nederlandse bevolking voor deze productie moet tolereren laten we nadrukkelijk in het midden. Veelbelovende verhalen van allerlei nieuwe productieprocessen die rekenen op de inzet van biolo­gische afvalstromen zullen het goed doen. Vliegen op frituurvet, zeg maar!

Zeg niet, dat elke 'netto' verbetering eigenlijk moet komen van de vermindering van emissies in andere sectoren, want zo is het natuurlijk wel.

Blijf ook hameren op het grote te verwachten succes van elektrisch vliegen en de super-V toestellen. We weten dat de bij-drage niet veel zal voorstellen, en ook hier door de groei snel worden ingehaald. Maar, dat hoeven we toch niet te zeggen, nietwaar?

Blijf je inzetten voor het zo snel mogelijk opengooien van de maatschappij en de reisbranche. Vanaf de zomer wil iedereen er weer lustig op los vliegen. Paginagrote advertenties voor goedkope vakan­tie­vluchten kunnen weer worden geplaatst. Reken op onze niet-kritische vliegconsument, die al zo veel heeft moeten lijden door corona. Laat bij wijze van spreken "Cor en Don" weer met een vette glimlach en stralend in witte overhemden met das uiteraard, de lucratieve aanbiedingen doen.

Dek je in voor het eventueel, ondanks een toenemende vaccinatiegraad, binnenvliegen van toch nieuwe coronavarianten, waardoor de maatschappij weer (deels) op slot moet. Blijf hameren op onze HEPA filters, de eigen verantwoordelijkheid van onze passagiers, de mogelijkheid je te laten testen (voor eigen kosten uiteraard) en desnoods het gebruik van mondkapjes, de veilige procedures, die we inmiddels hebben geïntroduceerd, enz..

Biedt nog idioot lagere prijzen aan dan voor corona. Zelfs een negatieve ticketprijs is mogelijk als lokkertje! Je laat de men-sen dan extra betalen voor koffie of andere versnaperingen aan boord, ver­plicht inchecken van koffers, boekings- en annu-leringskosten, de service van het laten invullen van reisformulieren, mondkapjes, of sneltesten. Kortom: wees creatief met het 'verdienmodel'.

Druk nu eindelijk Lelystad Airport in Rutte IV erdoor met het verlenen van een (overigens volledig onterechte) natuurvergun-ning en stel de verdere groei op Schiphol hiermee zeker. We hebben niet voor niets een batterij slimme advocaten in dienst ter bestrijding van kritische lieden en regelrechte dwarsliggers! Zit er niet mee, dat een nog veel groter gebied van Neder-land onder de vliegtuigherrie komt. Stille gebieden zullen praktisch verdwijnen, maar wij kunnen altijd uitwijken naar onze land­huizen of 'pieds à terre' in het buitenland!

De toekomst ziet er voor ons toch best wel goed uit. Elke werkelijke crisis wordt immers door de staat op­gevangen. Op onze vette salarissen hebben we niets hoeven in te leveren. Straks pakken we ook weer onze bonus. We hebben toch succesvol gebruik gemaakt van onze 'flexibele schil', en als de markt aantrekt dan kunnen we ook weer personeel aan-trekken. De aandeelhouders zullen enthou­siast zijn door het snelle herstel. De klanten blij dat alles weer kan. De klimaat-crisis wordt door anderen opgevangen en naar de toekomst geschoven.

Dus van nu af aan gaat alles goed, voor ons dan wel te verstaan! Wij zijn er klaar voor!

Voorbeeld van ticketprijzen op Vliegticket.nl gedateerd: 24/05/2021


© 2018 Bob van Marlen. Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin