Truc 20 - Vliegen en klimaat

Een lastig punt, want berekeningen tonen aan dat de bijdrage aan emissies door de groei van de luchtvaart de komende decennia zullen stijgen, terwijl van ons allen wordt gevraagd om te investeren in technieken om tot een vermindering hiervan te komen (denk aan het verlaten van het aardgas als energiedrager). Gelukkig heeft de sector de luchtvaart buiten het klimaataccoord weten te houden!

De remedie is te blijven hameren op het enorme economisch belang van Schiphol en andere luchthavens (zie Truc 5). Natuurlijk is het ook zaak om u bezorgd op te stellen en aan te geven dat er op vele manieren in de luchtvaart wordt gewerkt aan oplossingen. Wederom de bekende voorbeelden: stillere en zuinigere vliegtuigen, bio-kerosine, elektrisch taxien, elektrische vliegtuigen, nieuwe vliegtuigontwerpen, meer inzet van het spoor. En niet te vergeten: de alom geprezen 'selectieve ontwikkeling' en het streven naar 'een duurzame luchtvaart', of nog mooier zinnen als: 'waarmee een balans wordt bereikt tussen de ontwikkeling van de luchtvaart, hinder-beperkende maatregelen, vergroten van de kwaliteit van de leefomgeving en de mogelijkheden voor gebruik van de ruimte rond de luchthaven'.

U weet best dat de meeste van deze ontwikkelingen, zeker op korte termijn, niets zullen opleveren, maar met deze meelevende houding kunt u wellicht de volgende groeistap er toch doorheen weten te drukken. En eenmaal gewonnen terrein hoeft nooit meer te worden ingeleverd!

Gebruik het ontbreken van consensus over hoe emissies van vliegverkeer aan landen kunnen worden toegeschreven door bij berekeningen van CO2 uitstoot van de luchtvaart slechts mee te nemen het opstijgen tot en het landen vanaf 1000 m hoogte, de zgn. 'Landing and Take-off (LTO)' emissies. Reken ook niet mee de effecten van condens-strepen ('contrails') en stikstofoxiden (NOx), die het effect op de opwarming met een factor 2 zouden verhogen. Op deze wijze kunnen we de uitstoot op 3.5% (0.9 miljard kg CO2 per jaar) van het werkelijke totaal (26.1 miljard kg CO2 per jaar) houden, mooi meegenomen dus!


© 2018 Bob van Marlen. Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin