Truc 33 - Vliegen en corona

Inleiding - 20200410

Laten we het nu even niet hebben over de lange termijn effecten van het veelvuldig vliegverkeer. We zitten nu immers in de zgn. 'corona'-crisis. In slechts vier maanden tijd is een virus uit China wereld­wijd verspreid. Vele tienduizenden mensen wereldwijd zijn al bezweken en het einde is nog niet in zicht. We zitten in een 'lockdown' situatie met veel verlies van vrijheid. Een ongekende hoeveelheid marktwaarde, letterlijk miljarden euros, is verloren gegaan. Miljoenen banen staan op de tocht. Alle economische groei van de laatste jaren, waarvoor sinds de financiële crisis zoveel offers moesten worden opge­bracht, is volledig verdampt. Massale uitval van bedrijven dreigt en omvangrijke finan­ciële steun is nodig om de zaak enigszins overeind te houden. Mondiale armoede kan weer resul­teren voor miljoenen mensen. Dit hadden we sinds 2008 niet meer meegemaakt!

In al deze ellende is er ook een lichtpuntje. Men komt er door het vervallen van zoveel lucht- en weg­verkeer achter hoe veel lawaai en vervuiling deze werkelijk veroorzaken. Vele omwonenden ervaren voor het eerst wat het is om te leven in een gezonde leefomgeving met blauwe en schone lucht en zonder voortdurende herrie en beseffen nu helemaal wat de luchtvaart ze al die jaren heeft ontno­men. Ze kunnen na decennia weer normaal slapen en genieten van huis en tuin, zoals het hoort.

Men kan zich afvragen wat de oorzaak is, en of dit niet voorkomen had kunnen worden. Ondanks alles wat vanuit de regering wordt gezegd blijft toch het knagend gevoel hangen, dat de besmette­lijkheid van mensen werd onderschat, dat regeringen te traag reageerden en dat er te lang is door­gevlogen over de hele wereld, waar­door dit zo snel uit de hand is gelopen. Misschien keek men wel een beetje laatdunkend naar China, onze vrije en liberale samenleving roemend? Gevraagd wordt nu om solidariteit en er samen uit zien te komen! Wonder boven wonder houden de meeste mensen zich aan de opgelegde beperkingen, en zie je veel altruïstisch gedrag. Hoe men in deze situatie verdere luchtvaartgroei kan bepleiten is me een raadsel. Waarschijnlijk wordt de focus nu juist weer gericht op economie en werkgelegenheid, hoewel de regering uitdrukkelijk stelt dat de tegen­stelling tussen economie en gezondheid schijn is. Dat mag gelden voor de corona-crisis, maar gaat dit ook op voor de schade aan het klimaat, de gezondheid door vervuiling en lawaai, een crisis die doorgaat en door velen nog niet voldoende urgent wordt gevonden? Voor deze crisis is helaas geen groepsimmu­niteit te behalen. Om deze reden heb ik deze truc uitgewerkt.


Truc 33

Om verdere luchtvaartgroei door te drukken is het nodig om te appelleren aan deze noodsituatie. Geef toe dat er geen eenvoudige of snelle uitweg is, maar vermijd dat mensen gaan denken over het waarom van deze crisis, namelijk het idioot gegroeide luchtverkeer, dat pandemieën binnen enkele weken kan veroorzaken!

Richt je op de adviezen van wetenschappelijk experts (virologen), die overigens van mening kunnen verschillen. Kijk niet in eerste instantie naar gebieden waar met succes een vorige soortgelijke crisis snel de kop werd ingedrukt (SARS, MERS in Azië). Erken dat we niet meer van dit virus afkomen en dat het door de hele populatie zal gaan, maar niet dat we de zaak volledig hebben onderschat, en dat de luchtvaart de wereldwijde verspreiding heeft versneld.

Vaardig maatregelen uit om het zorgsysteem niet te overbelasten, maar vergeet de mensen eraan te herinneren, dat er enorm op de zorgsector is bezuinigd na de financiële crisis van 2008.

Stel, dat we een open samenleving en economie hebben, maar reflecteer niet op de werkelijke noodzaak van allerlei economische activiteiten. Stel geen vragen bij het veelvuldige gebruik van luchtverkeer, veelal voor niet-essentiële luxe doeleinden. Vrijheid blijheid, en we moeten toch ook mogelijk blijven maken dat mensen b.v. een weekeindje naar New York vliegen, of niet soms?

Op dit punt moeten we maar niet teveel verantwoordelijkheid en solidariteit vragen, maar ons richten op het weer oppakken van deze vliegconsumptie als de ergste crisis voorbij is. We kunnen zelfs proberen de tickets wat goedkoper te laten zijn om de vraag weer te stimuleren! Als het ergste voorbij is kan de boodschap weer zijn: "Koop toch dat vliegticket, ga gerust op vakantie, geef uw geld uit, dat is goed voor de economie!"

U kunt denken aan dumpen van ticketprijzen om de vraag weer te stimuleren. Laat de klant straks als de ergste crisis voorbij is voor slechts €40 de mogelijkheid krijgen overal naar toe te vliegen, of geef hem/haar een zgn. 'vluchtpas' voor 'onbeperkt' gebruik voor bv. een jaar tegen zeg €100. Zo gebrui­ken we tenminste het 'vliegtegoed' van miljarden dat nu is opgebouwd. Zeg niet dat het veel beter is om nu de prijzen sterk te verhogen, zodat de halfvolle toestellen beter zouden renderen. Zorg dat men niet inziet dat krimp van de luchtvaart de enige reële optie is voor de toekomst. Zeg ook niet, dat het virus zo weer kan opduiken en dat men op de eindbestemming wellicht eerst 14 dagen in quarantaine moet. En ook niet: straks allemaal lekker relaxed zitten met een mondkapje op! En is men dan toch nog bang om te vliegen, laat dan verzekeringsmaatschappijen een speciale verzekering aanbieden, die een bedrag kan uitkeren, als men aan boord besmet raakt. Maar ja, hoe toon je dat dan aan? Een slimme verzekeraar zal er gemakkelijk onderuit komen, kwestie van de juiste formule­ring in de kleine lettertjes!

Laat geheel conform Truc 26 - Mobiliseer uw medestanders de reisbranche (ANVR en SGR) zich uiten met paginagrote advertenties in dagbladen, waarin wordt gesteld: "reizen en vakantie zitten er even niet in, terwijl we er allemaal eigenlijk zo hard aan toe zijn." Stel de mensen gerust met een reis­voucher met garantie, "zodat als vakantie straks weer kan, jij alsnog jouw droomreis kunt maken". En "Nu dromen, straks reizen. Samen komen we er". Zeg er niet bij, dat deze reizen dan weer een nacht­merrie worden voor de vele omwonenden, voor het leefklimaat en onze gezondheid, en ook niet, dat het allemaal best wel wat minder mag worden. Door met vouchers te werken en de klant niet terug te betalen dwing je hem om toch te gaan reizen, ook al is hem de lust al lang vergaan, en zorg je ervoor dat je toch je verliezen beperkt. Uitgekookt, nietwaar? Het zal u duidelijk zijn, met wat slimmigheden is er echt wel wat te doen aan de vraaguitval. Straks komen het egoïsme en de kort­zichtigheid vanzelf wel weer terug.

Zorg voor een lobby via de International Air Transport Association (IATA) en laat ze stellen dat er voorlopig uitstel moet komen van voorge­nomen maatregelen om de negatieve klimaateffecten van het lucht­verkeer tegen te gaan. Deze waren immers geba­seerd op de jaren 2019 en 2020, maar dit jaar kan toch nauwelijks al representatief worden aange­merkt, zonder onze sector zwaar te bena­delen!

Net als in 2008 wordt de echte rekening gepresenteerd aan de zwakkeren in de samenleving, de zzp-ers, het mkb, de gepensioneerden, langdurig zieken, en uitkeringstrekkers. Voor een deel ervan wordt wat soelaas geboden, maar nadrukkelijk wordt Air France-KLM, onze nationale trots, onder­steund, en wel met miljarden euros. Voor dit mooie bedrijf geldt niet het beroemde 'ondernemers­risico'. Laat de mensen ook niet teveel stil staan bij de desinvestering door de staat in extra aandelen in deze vliegmaatschappij, eigenlijk gewoon weg­gegooid geld. Met al deze verloren waarde had men alle huizen onder alle vliegbanen in Nederland goed kunnen isoleren tegen de herrie! Kortom: wij de lust, en de anderen de last, wat altijd al ons credo is geweest, en met zoveel succes.

Noem ook niet dat bij verdere groei tot verdubbeling van het aantal vluchten in 2050 met de toe­name van de wereldbevolking met miljarden mensen het gevaar van verspreiding van dergelijke ziekten nog veel groter zal worden. Want oh, we mogen in dit land toch zeker wel een centje blijven verdienen!

En gebruik het feit, dat mensen nu gefocust zijn op de corona-crisis om het nu sterk bekritiseerde beleid van verdere groei van Schiphol en de opening van Lelystad Airport door te drukken. In 2001 is dit ook met succes gedaan door Netelenbos en Kok met de zgn. 'Polderbaan' met zijn rammelende normen- en handhavingsstelsel. Leer van het verleden! Vaardig hiervoor weer een soort noodwet uit en verdedig dit vanuit economie en werkgelegenheid om 'ons land er weer bovenop te brengen'.

Heb schijt aan al die geitensokken milieuactivisten. Uw beloning in de vorm van een commissariaat, burgermeesterschap of toppositie in het bedrijfsleven is gegarandeerd!© 2018 Bob van Marlen. Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin