Truc 3 - Klachten

Zorg voor een systeem, waarbij het invoeren van klachten zo bewerkelijk mogelijk gemaakt is en voor elke klacht veel stappen (bv. 8) moeten worden doorlopen.

Geef de mogelijkheid van handiger invoeren door middel van zgn. 'periodeklachten', maar reken deze (ten onrechte) als 1 ingediende klacht (zie ook Bijlage C).

Na enige tijd haken mensen vanzelf af, zodat er kan worden aangegeven dat er minder klachten zijn en de geluidhinder dus is afgenomen en er nog groeiruimte is.

Filter veelklagers (bv. meer dan 500 per jaar) in de analyse uit uw gegevens (zie ook Bijlage B).