Truc 3 - Klachten

Zorg voor een systeem, waarbij het invoeren van klachten zo bewerkelijk mogelijk gemaakt is en voor elke klacht veel stappen (bv. 8) moeten worden doorlopen.

Geef de mogelijkheid van handiger invoeren door middel van zgn. 'periodeklachten', maar reken deze (ten onrechte) als 1 ingediende klacht (zie ook Bijlage C).

Na enige tijd haken mensen vanzelf af, zodat er kan worden aangegeven dat er minder klachten zijn en de geluidhinder dus is afgenomen en er nog groeiruimte is.

Filter veelklagers (bv. meer dan 500 per jaar) in de analyse uit uw gegevens (zie ook Bijlage B).

Mochten mensen toch de moeite nemen om te bellen om klachten door te geven, dan kunt u bij vragen, verontwaardigde of zelfs boze reacties altijd zeggen dat u de reden voor de overlast niet precies weet, maar dat dit waarschijnlijk te maken heeft met weersomstandigheden of het verkeersaanbod. Stel duidelijk dat u de discussie met de klager niet aangaat, en als men naar uw naam vraagt hang dan gewoon op.

© 2018 Bob van Marlen. Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin