Truc 11 - Bijeenkomsten

Het doel van voorlichtingsbijeenkomsten is om de burgers gerust te stellen en min of meer in slaap te sussen (niet letterlijk vanwege de geluidoverlast!), uitdrukkelijk niet om iets met hun tegenwerpingen te doen.

Uiteraard moet dit niet worden ge√ętaleerd.

Geef aan dat de bijeenkomst wordt gehouden ter voorlichting en niet ter discussie. Het gaat er niet om de besluitvorming ooit terug te draaien.

Gebruik de techniek van het 'slecht nieuws gesprek', zeg dat de verandering er komt en hard nodig is voor ons land (werk, banen, economie), luister naar de bezorgde tegenargumenten, geef de indruk mee te leven, maar laat weten dat er helaas geen andere oplossing is.

Neem een collega van de LVNL mee die uitlegt, dat elke verandering ten koste gaat van de lucht-havencapaciteit en dat er een goed compromis is gevonden.

Laat scheldpartijen en dreigementen rustig over u heen komen en blijf standvastig.

Focus op hinderbeleving en vermijd presentatie van de werkelijke geluidbelasting.

Ga voorbij aan het feit dat geluid van boven komend een heel andere situatie geeft dan van verkeer op wegen, en dat huizen hier niet op worden en werden gebouwd.

Verschuil u achter (volgens een voor u gunstig model berekende) dB(A) cijfers en contouren zonder de zenuwslopende karakteristiek (jank- en/of dreungeluid) van vliegtuigherrie te vermelden.

¬© 2018 Bob van Marlen. Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin