Truc 27 - Niet meten is niet weten!

Vaak wordt gevraagd om vliegtuigherrie te meten in plaats van te berekenen. Aangezien de door u gebruikte modellen stelselmatig met lagere getallen uitkomen, zowel qua geluidsniveaus als qua aantallen gehinderden is het natuurlijk geenzins de bedoeling dat de echte waarheid aan het licht komt. Dit houdt in, dat u ten alle tijden moet voorkomen, dat er echte geluidsmetingen gaan plaatsvinden.

Ontmoedig de voorstellers hiervan door te stellen, dat metingen in de praktijk moeilijk uitvoerbaar zijn en dat er altijd verschillen zullen zijn tussen metingen en berekeningen en dat er eigenlijk geen uitspraak kan worden gedaan of meten beter of slechter is dan berekenen.

Meetinstrumenten moeten regelmatig worden onderhouden en gekalibreerd, en dat kost veel tijd en geld. Er zijn tevens vele bronnen van fouten, waaronder weersinvloeden en bv. geluid dat door andere verkeersmiddelen wordt veroorzaakt, die het beeld vervormen.

Stel vooral dat uw rekenmodellen door deskundigen op zeer betrouwbare wijze zijn samengesteld en voldoen aan een zgn. 'berekeningsvoorschrift', dat 'eerlijke waarborging' zeker stelt. Noem ook dat dit soort modellen binnen de EU zijn geharmoniseerd.

Laat u niet verleiden tot een detaildiscussie over invoergegevens en gebruikte scenario's bij deze berekeningen. Dit hoeft niet, want de meeste Nederlanders kennen de details niet en kunnen deze ook niet gemakkelijk verkrijgen of verifiëren.

© 2018 Bob van Marlen. Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin