Truc 16 - Vliegtax

U zult wel gemerkt hebben dat de weerstand tegen de luchtvaart aan het toenemen is. De groei van Schiphol (en andere bestaande vliegvelden) en het opbouwen van Lelystad Airport geven aanleiding tot groeiende protesten van burgers, die zich tegenwoordig via FaceBook of Twitter uiten. Men vraagt steeds meer om een 'eerlijke prijs' voor vliegen.

Beweeg hier een beetje mee en beloof de invoering van een 'vliegtax'. Overdrijf niet, want de opge­legde bedragen dienen slechts ter 'window-dressing' en zijn zeker niet bedoeld uw klanten (de vlieg­consumenten) af te schrikken, zodat ze minder gebruik van uw diensten zullen gaan maken. Het voorgestelde bedrag van 7,00€ voor vluchten binnen Europa en 0€ voor intercontinentale vluchten passen binnen de hierboven omschreven doelstelling.

Voorkom een vergelijking met de (hogere) bedragen gehanteerd in de ons omringende landen, niet over praten dus. Benadruk, dat door deze maatregel het principe van 'de vervuiler betaalt' recht wordt gedaan, maar laat niet teveel doorschemeren, dat de effectiviteit om de groei af te remmen nihil is, omdat hier aanzienlijk hogere bedragen voor nodig zijn. Het is natuurlijk niet de bedoeling de Nederlander zijn vliegvakantie te ontnemen! Zeg ook niet dat deze tax voor het merendeel van passagiers op Schiphol, de zgn. 'overstappers' niet zal gelden.

Met deze maatregel kunt u ook goed aangeven de zorgen van burgers ter harte te nemen.

Noem ook weer het streven naar 'een duurzame en klimaat neutrale luchtvaart' door middel van biobrand­stoffen en synthetische kerosine, stillere (uitdrukkelijk niet minder lawaaiig!) en zuinigere vliegtuigen, waaronder elek­trische vliegtuigen, minder uitstoot door elektrisch taxiën, slimmere routes (herindeling Europees luchtruim in de zgn. 'Single European Sky'), compensatie d.m.v. 'milieuprojecten' en eventueel, maar niet te enthousiast, het gebruik van de trein voor kortere afstanden. Zolang de prijs hiervan zoveel hoger ligt hoeft u niets te vrezen.

Voorkom natuurlijk wel dat er een echte accijns op kerosine en btw op tickets komt.

Laat reisorganisaties steun betuigen aan uw beleid en laat ze vooral ook zeggen, dat een vliegtax ten goede moet komen aan de omwonenden en het milieu. Niet noemen dus, dat ze hier beter aan zouden bijdragen als ze minder vluchten zouden inzetten. Zie verder Truc 26.


© 2018 Bob van Marlen. Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin