Literatuur

Alders, H. , 2013, Brief aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, dd 8 okt 2013. (https://www.omgevingsraadschiphol.nl/wp-content/uploads/2015/03/aldersadvies_2013_nnhs_definitief.pdf)

Anon., 2004. Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai - internet uitgave. Directoraat-Generaal Milieu, Directie Lokale Milieukwaliteit en Verkeer, p. 212.

Anon., 2007a. Startnotitie voor de milieueffectrapportage - Verder werken aan de toekomst van Schiphol en de regio. Schipholgroep, p. 35.

Anon., 2007b. Inspraakreacties op startnotitie m.e.r. 'Verder werken aan de toekomst van Schiphol en de regio', referentienummer 325. www.inspraakpunt.nl

Anon., 2011. Flugverfahrensänderung am Flughafen Frankfurt - DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, www.dfs.de, p. 13.

Anon., 2018a. Ontwerp Actieplan Omgevingslawaai Schiphol - Periode 2018 - 2023. Ministerie van Infrastructuur en Milieu, p. 34.

Anon., 2018b. Heathrow Airport - Operations Handbook. p. 20. (https://www.heathrow.com/file_source/HeathrowNoise/Static/Operations_Handbook_January_2018.pdf).

Anon., 2018c. Nota van Antwoord op zienswijzen besluit tot wijziging van het Luchthavenverkeer-besluit Schiphol in verband met de vaststelling van een maximum aantal voor nachtvluchten op de luchthaven Schiphol, dd. 22 okt 2018.

Anon., 2018d. Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol in verband met vaststelling van een maxi-mum aantal nachtvluchten. Staatscourant Nr. 53332, dd. 24 okt 2018.

Anon., 2018e. Environmental Noise Guidelines for the European Region, Publications WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark, ISBN 978 92 890 5356 3.p. 281.

Berkhout, A.J., 2003. Dossier Schiphol - Relaas van een falend democratisch proces. ISBN 90 73817-24-2, p. 62.

Bruyn, S. de, Rozema, J. en Faber, J., 2019. CO2-emissies van KLM en Schiphol. CE-Delft, Nr. 19.190265.098, p. 10.

Deventer, F.W.J. van, 2003. Basiskennis geluidzonering luchtvaart. p. 75.

Deventer, F.W.J. van, 2014. Handboek basiskennis vliegtuiggeluid. p. 76. (https://www.bewonersomgevingschiphol.nl/wp-content/uploads/2018/03/2014-Handboek-Basiskennis-Vliegtuiggeluid-Fred-van-Deventer.pdf)

Faber, J. en van Wijngaarden, L., 2019. Moet de luchtvaart groeien om onze welvaart te behouden? CE-Delft, Nr. 19.190143.103, p. 37.

Fransen, J.T.J., 2000. Voorstel meetpuntennetwerk geluidhinder Schiphol met bijbehorende grenswaarden. Stichting Natuur en Milieu. p. 31.

Heller, N., Anderson, D., Baker, M., Juffer, B., Papanikolopoulos, N., 2018. Convolutional Neural Net¬works for Aircraft Noise Monitoring. Computer Science and Engineering, and University of Minnesota Metropolitan Airports Commission.(https://arxiv.org/pdf/1806.04779.pdf)

Huijs, M.G., 2011. Building Castles in the (Dutch) Air - Understanding the Policy Deadlock of Amsterdam Airport Schiphol 1989 - 2009. PhD thesis Technische Universiteit Delft. ISBN: 978-90-5335-452-0. p. 699 (https://www.tudelft.nl/en/2015/tu-delft/menno-huijs-wins-bivec-gibet-phd-award/).

Oosterlee, A. en Zandt, I., 2017. Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 - Belevings-onderzoek naar hinder en slaapverstoring vliegverkeer Schiphol. GGD Kennemerland. p. 115.

Peeters, P.M., 2017. Tourism's impact on climate change and its mitigation challenges - How can tourism become 'climatically sustainable'? Proefschrift Technische Universiteit Delft. ISBN: 978-94-028-0812-4, p. 342.


© 2018 Bob van Marlen. Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin