Truc 21 - De 50-50 regel

Onze voorman Alders heeft meermalen bewezen met geniale invallen te komen.

Wat vindt u bv. van de volgende formulering?: 'Na 2020 ontstaat de mogelijkheid voor een ontwikkeling voorbij de 510.000 (vtb's) indien er door hinderbeperkende maatregelen ruimte binnen de criteria voor gelijkwaardigheid ontstaat. Die ruimte wordt dan volgens het 50-50-principe verdeeld: 50 procent van de ruimte mag worden gebruik voor de luchthavenontwikkeling en 50 procent van de ruimte geldt als hinderbeperking zodat deze groeiruimte niet wordt gebruikt voor een groei in verkeersvolume'. Prachtig toch?! Zeker zo goed als de mooie woorden gebruikt in de startnotitie voor invoering van de Polderbaan in 2000. Zeg er niet bij hoe dit ruimte-voordeel wordt bepaald, u kunt uw rekenmodellen hier eenvoudig op aanpassen.

Mooie nieuwe kreten die het ook altijd goed doen zijn: 'Preferent baangebruik, innovaties in de start- en landingsprocedures en in de vlootontwikkeling, het wettelijke vereiste niveau van (gelijkwaardige) bescherming, afhandeling van het vliegverkeer steeds op de meest geluidpreferente manier, een gelijkwaardige of betere rechtsbescherming dan die van het bestaande stelsel, een significante verbetering van de leefomgeving, de ontwikkeling van de luchthavens Eindhoven en Lelystad en de uitwerking daarvan met belangrijke stappen in het scheppen van condities voor opvang van de natio¬nale vraag op de regionale luchthavens.'

Dus er is geen reden tot klagen, het wordt alleen maar beter, ondanks de groei!!! Hadden we maar meer van dit soort bestuurders in ons land. Al dat linkse gezeur over het milieu en het klimaat moet maar eens ophouden!

Niet etaleren natuurlijk, dat er vanaf dit advies twee start- en landingsbanen tegelijk worden gebruikt en dat de eerst (met de Polderbaan) zo blije Aalsmeerders en Amsterdammers weer terug zijn bij af. Ook niet noemen dat met het toestaan van landingen uit het Zuiden op de Zwanenburgbaan bij Noorderwind (Boskoop-Waddinxveen-Nieuwkoop) en op de Kaag-baan (regio Leiden-Noordwijk)er veel lager wordt gevlogen over een groot deel van het Groene Hart. En natuurlijk ook niet benadrukken, dat er straks een heel nieuw geluidbelast gebied zal ontstaan rond Lelystad, met uitstraling naar Gelderland, Overijssel en zelfs Noord-Holland.

Niet zeggen dat door het weghalen van de handhavings­punten het begrip wettelijke bescherming een lachertje is geworden, wat het uiteraard eigenlijk altijd al was!

De hinderbeperkende maatregel met 'Continuous Descent Approach' (CDA's), ofwel landingen van vliegtuigen in glijvlucht, bleek helaas 'schadelijk voor het verbindingennetwerk of de vliegoperatie', waarmee eigenlijk wordt bedoeld, dat er wat minder vliegtuigen achter elkaar konden worden gezet. Het netwerk argument is natuurlijk altijd inzetbaar. Wel aangeven dat er nadere studies over zullen volgen, maar u moet nooit capaciteit inleveren ten gunste van omwonenden.

De suggestie van het terugbrengen 'ter vervanging van de invulling van CDA-landingen in de late avond' van 32000 naar 29000 nachtvluchten (nog steeds veel meer dan bv. Heathrow met 5800!) als onderdeel van 'een alternatief pakket voor hinderbeperking' deed het goed. Jammer dat dit anno 2018 helaas moest worden teruggedraaid na een 'zorgvuldige reactie op vele (281) ingediende zienswijzen' (zie ook Truc 2). Een advies van de nieuwe Omgevingsraad Schiphol (ORS) wordt nog verwacht in 2018 (maar u kunt de uitkomst al raden!) en de 32000 nachtvluchten moeten gepresenteerd worden als een vermindering van het aantal (33500 in 2016). Hiermee kon de 'verlaging' tot 29000 gemakkelijk worden teruggedraaid. U ziet, we winnen altijd!

U bent de beroerdste niet want, als hinderbeperking niet mogelijk is, geldt dat 'in ernstig gehinderde gebieden de leefomgevingskwaliteit via gebiedsgerichte projecten dient te worden ondersteund met compenserende maatregelen in de verbetering van ruimtelijke kwaliteit en het in stand houden van voorzieningen waar die onder druk staat'. Misschien kunt u als gebaar een paar bomen laten planten, voor het klimaat! Helaas blijft men in de herrie zitten, maar dit moet u uiteraard niet zo laten blijken.

Wat ook mag worden vermeld is dat er gewerkt wordt aan 'het verbeteren van de informatievoorziening aan huidige en nieuwe inwoners over de geluidbelasting en mogelijke hinder door vliegtuiggeluid in de nabijheid van de luchthaven' (Zie Truc 1). Verantwoord en duurzaam ondernemen is u wel toevertrouwd!


© 2018 Bob van Marlen. Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin