Truc 5 - Economie

Benadruk steeds het grote economische belang van de nieuwe baan of het nieuwe vliegveld. Noem de grote werkgelegenheid die door de luchtvaart wordt gecreëerd en de vele miljoenen euro's die het vliegverkeer bijdraagt aan de 'BV Nederland'.

Geef hierbij voortdurend aan het belang van het internationale netwerk van verbindingen en de zgn. 'hub' of 'mainport' functie van de (nieuwe) luchthaven. Noem hierbij ook de aantrekkelijkheid van Nederland voor het vestigen van (internationale) bedrijven, ondanks dat het hier al overvol is en op werkdagen een verplaatsing met wat voor vervoer-middel dan ook een regelrechte crime.

Ga voorbij aan het feit, dat dit land eigenlijk te klein is voor een dergelijk groot of extra vliegveld en in toenemende mate onleefbaar wordt gemaakt (wat gelukkig niet in de gangbare economische berekeningen hoeft te worden meegenomen) en ook aan het feit, dat er geen causaal verband is gevonden tussen connectiviteit en economische groei.

Ga ook voorbij aan het feit dat de werkelijke kosten voor tegengaan van ongewenste klimaateffecten naar de toekomst worden verschoven. Vermeld ook niet dat deze kosten niet zullen worden betaald door uw organisatie of zelfs door de vliegconsument, maar zullen worden afgewenteld op de belastingbetaler. Zo heeft u wel de voordelen, maar niet de nadelen.

U hoeft natuurlijk niet te vermelden, dat slechts 18% van de zgn. veroorzaakte externe kosten door de luchtvaart worden gedekt door belastingen en heffingen, veel lager dan het EU-gemiddelde voor luchtvaart (48%) en heel veel lager dan het Nederlandse gemiddelde voor de personenauto (108%). Noem de luchtvaart dus consequent een melkkoe!

Noem ook andere kosten niet die naar omwonenden en andere belastingbetalers worden verschoven, waaronder de extra kosten voor het verkrijgen van staatsaandelen Air France-KLM of de extra zorgkosten bij achteruitgang van de gezondheid door herrie en stress. De laatste kunnen door verhoging van zorgpremies worden opgevangen en zo blijft de luchtvaartsector buiten schot.

Door alles netjes in wetten te verankeren heeft u kunnen voorkomen dat u smartengeld zou moeten uitbetalen voor gederfde levensvreugde bij omwonenden of compensatie voor waardevermindering van woningen.

Handig is ook om de studie van CE-Delft uit 2019 niet te vermelden, waarin geconcludeerd werd dat: 'er geen redenen zijn om aan te nemen dat de Nederlandse economie schade zou oplopen van een matiging van de groei of een beperkte krimp van de luchtvaart, en dat het milieu er baat bij zou hebben.'

© 2018 Bob van Marlen. Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin