Truc 5 - Economie

Benadruk steeds het grote economische belang van de nieuwe baan of het nieuwe vliegveld. Noem de grote werkgelegenheid die door de luchtvaart wordt gecreëerd en de vele miljarden euro's die het vliegverkeer bij-draagt aan de 'BV Nederland'.

Geef hierbij voortdurend aan het belang van het internationale netwerk van verbindingen en de zgn. 'hub' of 'mainport' functie van de (nieuwe) luchthaven. Noem hierbij ook de aantrekkelijkheid van Nederland voor het vestigen van (internationale) bedrijven.

Ga voorbij aan het feit, dat dit land eigenlijk te klein is voor een dergelijk groot of extra vliegveld en in toenemende mate onleefbaar wordt gemaakt (wat gelukkig niet in de economische berekeningen hoeft te worden meegenomen).

Ga ook voorbij aan het feit dat de werkelijke kosten voor tegengaan van ongewenste klimaateffecten naar de toekomst worden verschoven. Vermeld ook niet dat deze kosten niet zullen worden betaald door uw organisatie of zelfs door de vliegconsument, maar zullen worden afgewenteld op de belastingbetaler. Zo heeft u wel de voordelen, maar niet de nadelen.