Bijlage E

Aan: G. van Dijk, J. Paternotte, E.Bruins, R. Bisschop, F. Azarkan, M. Amhaouch, R. Dijkstra

20180512

Geachte kamerleden,

Het is hoog tijd dat er verandering komt in de luchtvaart en verdere groei wordt tegengehouden, om klimaatredenen en om reden van verpesten van ons leefmilieu.

Tot nu toe is alleen ingezet op groei op een leugenachtige manier, waar wij in Uitgeest dagelijks (bijna 24 u) de wrange vruchten van plukken.

Dit kan zo niet doorgaan, het verzet zal steeds meer toenemen.

Bijgevoegd informeer ik u over alle trucs die vanuit de overheid en de stakeholders zijn uitgehaald in een door mij samengestelde cursus en in de door mij ingediende Bijlage.

Ik hoop op verandering van inzichten en handelswijze uwerzijds,

Met vriendelijke groeten,

Ir. B. Van Marlen

20180524

Geachte heer Dijkstra,

Bedankt voor uw e-mail. Ik had van de VVD geen andere reactie verwacht, voor mij staat de partij voor: "Veel Vliegtuig Dreun". Hoewel er natuurlijk ook werk mee wordt gecreëerd, betwijfel ik sterk of dit zo door kan gaan.

Ik blijf me dan ook fel verzetten tegen uw standpunt, en zal op uw partij NOOIT stemmen, en dit breed uitdragen via de sociale media. Uw antwoord is een herhaling van zetten van wat al decennia met omwonenden wordt uitgehaald. Met Lelystad erbij komt straks nog een veel groter deel van Nederland onder de herrie.

Voor ons en voor ons leefmilieu is stilstand (overigens slechts van de groei) juist vooruitgang!!! We kunnen in dit land ook andere keuzes maken, het zal toch eens moeten gebeuren. U spreekt over 'een gecontroleerde, trendmatige groei van Schiphol', ik heb dit vaker gehoord, in de praktijk zitten we op zo'n 5% per jaar, wat binnen ca. 13 jaren een VERDUBBELING zal betekenen. Ik noem dit wel een ongebreidelde groei.

U noemt de onwenselijkheid van 'een totale stop op vliegverkeer in Nederland', eraan voorbijgaand dat met 500000 vluchten op Schiphol per jaar dit moeilijk als een stop kan worden beschouwd.

U heeft het ook over de 'vierdebaanregel' en stelt 'waarom niet continu twee plus twee gebruiken?' Als u de moeite had genomen om eens een plotje van vluchten te bekijken had u kunnen zien dat dit al lang gebeurt! Het betekent: meer herrie over een groter gebied.

Hoe zou u het vinden om elke nacht zo'n 2 u slaap te moeten inleveren en enkele keren per nacht door vliegtuigherrie te worden gewekt, ondanks het dragen van oordoppen en het sluiten van ramen?

Wat zegt u tegen de 16000 omwonenden in de Regio Kennemerland, die ernstige slaaphinder ondervinden? Sorry, maar het wordt straks nog erger, u moet maar verhuizen, of uw gezondheid laten schaden, want wij doen niets voor u?!

Waarom zijn de geluidsnormen voor de luchtvaart zoveel soepeler dan voor andere industriële activiteiten?

We moeten met z'n allen van het aardgas af, met aanzienlijke investeringen per huishouden. We moeten kolencentrales gaan sluiten. Hoe denkt u hiervoor draagvlak te vinden als berekeningen laten zien dat alle door dergelijke maatregelen te bereiken emissievoordelen op termijn door de groei van de luchtvaart alleen al worden tenietgedaan?

Graag nodig ik u uit om eens bij mij een kopje koffie te komen drinken en aan te horen wat het betekent als om de 2 minuten vliegtuigen op 2000 voet over een huis vliegen. Ik vermoed sterk, dat u er geen weet van heeft, net als uw partijgenoten.

Met vriendelijke groeten,

Ir. B. van Marlen

© 2018 Bob van Marlen. Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin