de Trucs

27-11-2018


Truc 1

Informeer (toekomstige) omwonenden bij de besluitvorming zo vaag mogelijk.

Maak een zgn. 'startnotitie' met grappige plaatjes (Fig. 1) en wollige en vooral positieve taal.

Gebruik zinnen als 'een vliegveld van internationale allure' of 'een nieuw innovatief vliegveldcon-cept', 'het is mogelijk gebleken in de druk bevlogen randstad een luchthaven met internationale allure te laten groeien', 'een duidelijker toedeling van verantwoordelijkheden', 'betere controle', 'duidelijke en handhaafbare grenzen', 'de overheid neemt verantwoordelijkheid', en 'een objec-tieve en meetbare wijze'. Goed bruikbaar was ook: 'Nieuwe grenswaarden en regels voor baan-gebruik en vliegroutes moeten ertoe leiden dat ook in het gebied op grotere afstand van de lucht-haven de geluidbelasting en de daaraan gerelateerde hinder afneemt'. Dat deze zinnen totaal niet kloppen met de werkelijkheid hoeft u natuurlijk niet te vermelden, het gaat erom de zaak te 'verkopen'.

Andere geslaagde voorbeelden zijn: 'polderbaan'. Minder succesvol, omdat men het al gauw doorzag, was de term 'milieubaan'. Overdrijf niet en pas op dat men niet te snel doorheeft dat men wordt belazerd, maar nogmaals onthul uiteraard niet de waarheid.

Geef pas details over vliegroutes en -hoogten als er al (bijna) wordt gevlogen, zorg ervoor dat men geen exact idee heeft wat men boven het hoofd hangt.

Verschuil u achter het nog niet gereed zijn van het luchthavenindelingsbesluit bij vragen van verontruste burgers.

Fig. 1: Met dit 'leuke' plaatje uit Startnotitie Schiphol 2007 werd het lot van midden en oost NL bezegeld!!

© 2018 Bob van Marlen. Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin