Blog: Liegen en Bedriegen

bij de aanleg van nieuwe en de verdere groei van bestaande vliegvelden door de Nederlandse overheid. 

Fictieve doelgroep: politici, bestuurders en CEO's in de luchtvaart.

Werkelijke doelgroep: verontruste inwoners van Nederland, die merken dat ze steeds meer geluidoverlast ondervinden of vrezen dit in de nabije toekomst te zullen gaan ondervinden en/of die zich zorgen maken over de klimaatverandering.


Motto: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat maar aan een ander, niet? 


Uitbreiding van het luchtverkeer boven Nederland staat weer volop in de belangstelling. De overheid en belanghebbenden hebben nog steeds groei als voornaamste doel, en het gevolg is dat er steeds meer Nederlanders met herrie worden belast. Daarnaast strookt dit beleid totaal niet met de klimaatdoelstellingen, die vragen om een sterke vermindering van CO2-emissies, ook door de luchtvaart. De door velen inclusief mij als onbetrouwbaar ervaren handelswijze van de overheid en de belanghebbenden wordt tegenwoordig ook wel aange­duid met de term 'Schip­hollen'. Deze fictieve cursus is opgesteld om de denk- en handelswijze in de sector, zoals ik deze inter­preteer, weer te geven met als doel deze ter discussie te stellen en (toekomstige) gehinderden te waarschuwen voor optimisme. Ik heb voor de vorm gekozen waarbij ik een denkbeeldige groep nieuwkomers toespreek die verdere groei van de luchtvaart in Nederland willen realiseren. Het is niet on-denkbaar, dat u behoort tot de belanghebbenden van verdere groei van luchtvaart. Ik kan me voorstellen dat u het totaal niet met mij eens zal zijn. De teksten die vanuit de overheid worden geproduceerd geven stelselmatig het beeld weer van zowel kunnen groeien als het milieu ontzien, maar hebben mij nooit weten te overtuigen. Zie dit document dan ook als mijn persoonlijke visie gebaseerd op mijn ervaringen. Moge deze website bijdragen tot een wijziging van het beleid en het stoppen van de waanzin van ver­dere groei van de luchtvaart en het verder verpesten van onze leefomgeving.


Waarschuwing: Onwetendheid kan voor u als lezer beter zijn, dan het lezen van de inhoud van deze website, want er is geen weg terug. Zodra u leert over de manier waarop volgens mij de overheid met inwoners van dit land omgaat is het niet ondenkbaar, dat uw ergernis en hiermee uw beleving van geluidhinder zullen toenemen. Hiervoor bied ik u bij voorbaat mijn excuses aan. Mocht u toch willen doorlezen dan is dit voor uw eigen verant-woording.

Leeswijzer: Onder 'Meer pagina's' rechts bovenaan vindt u een 'drop-down' menu waar alle trucs en bijlagen, alsmede een literatuurlijst zijn te vinden. Hieronder vindt u nadere uitleg over de inhoud van deze pagina's. Pagina - Onderwerp: Truc 1 - Informatie, Truc 2 - Inspraak, Truc 3 - Klachten, Truc 4 - Voorherrie, Truc 5 - Economie, Truc 6 - Overleg, Truc 7 - Geluidmaten en normen, Truc 8 - Grenswaarden?, Truc 9 - Doorgroeien, Truc 10 - Presentatie effecten, Truc 11 - Bijeenkomsten, Truc 12 - Omgaan met weerstand, Truc 13 - De rekenfout, Truc 14 - Veiligheid, Truc 15 - Monddood maken, Truc 16 - Vliegtax, Truc 17 - Fijnstof, Truc 18 - Belevingsvlucht, Truc 19 - NADP2, Truc 20 - Vliegen en klimaat, Truc 21 - De 50-50 regel, Truc 22 - Salarissen, Truc 23 - Vliegveld in zee, Truc 24 - Salami tactiek, Truc 25 - Pak nieuwe mensen, Truc 26 - Mobiliseer uw medestanders, Truc 27 - Niet meten is niet weten!, Truc 28 - Doorliegen, Truc 29 - Beloof beterschap, Truc 30 - Tweede Kaagbaan, Truc 31 - Smoren van protest, Truc 32 - Pak een aanzienlijke groep mensen driedubbel, Truc 33 - Vliegen en corona, Truc 34 - Luchtvaartnota 2020-2050, Truc 35 - Nieuwe beloften voor een betere wereld, Truc 36 - Terug naar het oude 'normaal', Truc 37 - Het samenstellen van een 'onafhankelijke' expertgroep, Truc 38 - Gebruik de woningnood om de herrie verder te verplaatsen, Truc 39 - Meer, groter, grootst!, Truc 40 - Krimp veinzen, afzwakken en ongedaan maken!, Truc 41 - Herriegoten verkopen, Tip 1 - Uw eigen situatie, Literatuur - Geraad-pleegde bronnen, Bijlage A - Uittreksels van "Dossier Schiphol", A. J. Berkhout 2003, Bijlage B - Correspondentie over geregistreerde klachten in BAS, Bijlage C - Geluidbelastings-maten (van Deventer, 2003; 2014), Bijlage D - Stellingen, Bijlage E - Correspondentie met politici, Figuren, Lden voor dummies.

Disclaimer: Ik vraag u als lezer niet klakkeloos te geloven wat ik schrijf, want ik weet ook niet alles. Informeer u zelf, praat met anderen, bezoek websites over dit onderwerp, lees kranten en andere berichten, lees achtergrondinformatie, bv. over geluidmaten en berekeningswijzen, kortom verdiep u in deze zaken en vorm dan uw eigen mening. Ik hoop wel, dat ik u tot kritisch denken aanzet!

 


Over mij

Mijn naam is Bob van Marlen en ik zie mezelf als ervaringsdeskundige met vliegtuigherrie. 


Lees meer

 

Neem contact op

Heeft u suggesties voor verbeter-ingen? Schrijf me en deel uw ideeën met mij.

Contacteer mij

© 2018 Bob van Marlen. Alle rechten voorbehouden.
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin