Bijlage D - Correspondentie met politici

Bijlage E: Correspondentie met politici per e-mail

Aan: G. van Dijk, J. Paternotte, E.Bruins, R. Bisschop, F. Azarkan, M. Amhaouch, R. Dijkstra

20180512

Geachte kamerleden,

Het is hoog tijd dat er verandering komt in de luchtvaart en verdere groei wordt tegengehouden, om klimaatredenen en om reden van verpesten van ons leefmilieu.

Tot nu toe is alleen ingezet op groei op een leugenachtige manier, waar wij in Uitgeest dagelijks (bijna 24 u) de wrange vruchten van plukken.

Dit kan zo niet doorgaan, het verzet zal steeds meer toenemen.

Bijgevoegd informeer ik u over alle trucs die vanuit de overheid en de stakeholders zijn uitgehaald in een door mij samengestelde cursus en in de door mij ingediende Bijlage.

Ik hoop op verandering van inzichten en handelswijze uwerzijds,

Met vriendelijke groeten,

Ir. B. Van Marlen

20180524

Geachte heer Dijkstra,

Bedankt voor uw e-mail. Ik had van de VVD geen andere reactie verwacht, voor mij staat de partij voor: "Veel Vliegtuig Dreun". Hoewel er natuurlijk ook werk mee wordt gecreëerd, betwijfel ik sterk of dit zo door kan gaan.

Ik blijf me dan ook fel verzetten tegen uw standpunt, en zal op uw partij NOOIT stemmen, en dit breed uitdragen via de sociale media. Uw antwoord is een herhaling van zetten van wat al decennia met omwonenden wordt uitgehaald. Met Lelystad erbij komt straks nog een veel groter deel van Nederland onder de herrie.

Voor ons en voor ons leefmilieu is stilstand (overigens slechts van de groei) juist vooruitgang!!! We kunnen in dit land ook andere keuzes maken, het zal toch eens moeten gebeuren. U spreekt over 'een gecontroleerde, trendmatige groei van Schiphol', ik heb dit vaker gehoord, in de praktijk zitten we op zo'n 5% per jaar, wat binnen ca. 13 jaren een VERDUBBELING zal betekenen. Ik noem dit wel een ongebreidelde groei.

U noemt de onwenselijkheid van 'een totale stop op vliegverkeer in Nederland', eraan voorbijgaand dat met 500000 vluchten op Schiphol per jaar dit moeilijk als een stop kan worden beschouwd.

U heeft het ook over de 'vierdebaanregel' en stelt 'waarom niet continu twee plus twee gebruiken?' Als u de moeite had genomen om eens een plotje van vluchten te bekijken had u kunnen zien dat dit al lang gebeurt! Het betekent: meer herrie over een groter gebied.

Hoe zou u het vinden om elke nacht zo'n 2 u slaap te moeten inleveren en enkele keren per nacht door vliegtuigherrie te worden gewekt, ondanks het dragen van oordoppen en het sluiten van ramen?

Wat zegt u tegen de 16000 omwonenden in de Regio Kennemerland, die ernstige slaaphinder ondervinden? Sorry, maar het wordt straks nog erger, u moet maar verhuizen, of uw gezondheid laten schaden, want wij doen niets voor u?!

Waarom zijn de geluidsnormen voor de luchtvaart zoveel soepeler dan voor andere industriële activiteiten?

We moeten met z'n allen van het aardgas af, met aanzienlijke investeringen per huishouden. We moeten kolencentrales gaan sluiten. Hoe denkt u hiervoor draagvlak te vinden als berekeningen laten zien dat alle door dergelijke maatregelen te bereiken emissievoordelen op termijn door de groei van de luchtvaart alleen al worden tenietgedaan?

Graag nodig ik u uit om eens bij mij een kopje koffie te komen drinken en aan te horen wat het betekent als om de 2 minuten vliegtuigen op 2000 voet over een huis vliegen. Ik vermoed sterk, dat u er geen weet van heeft, net als uw partijgenoten.

Met vriendelijke groeten,

Ir. B. van Marlen 

From: Dijkstra, Remco <r.dijkstra@tweedekamer.nl>
Sent: Wednesday, May 23, 2018 2:27:07 PM
To: 'Bob van Marlen'
Subject: RE: Stop met groei luchtvaart!!!

Beste dhr. van Marlen,

Hartelijk dank voor uw mail aan de VVD fractie. Dinsdag 15 mei is er een debat geweest over de toekomst van Schiphol en Lelystad Airport. De VVD heeft daarin het volgende ingebracht:

Dinsdag 15 mei hebben we in de Kamer gedebatteerd over de toekomst van Schiphol en Lelystad Airport. De luchtvaart heeft ons in Nederland veel gebracht. Schiphol is inmiddels de tweede luchthaven van Europa met jaarlijks 70 miljoen passagiers. Het maakt Nederland een aantrekkelijk vestigingsland. Vele bedrijven, juist uit verre oorden, kiezen voor Nederland om hier een Europees kantoor te vestigen, mede dankzij de 326 directe verbindingen met de rest van de wereld. Je kunt direct naar vrijwel ieders thuisland en dat maakt ons netwerk uniek. De toegevoegde waarde van het mainport-verkeer loopt in de vele miljarden. Er zijn tienduizenden banen mee gemoeid. Maar ook de Nederlanders zelf pakken voor hun welverdiende vakantie graag het vliegtuig richting de zon. Het vrachtverkeer is ook van grote toegevoegde waarde. Bij mijn recente bezoek aan Schiphol zag ik nog het inladen van onderdelen voor een satelliet die een week later gelanceerd werd in Frans-Guyana. Er komen op onze mainport miljoenen transfer-passagiers die vervolgens vertrekken naar hun eindbestemming. Dat betekent allemaal vraag en groei voor de luchtvaart. Dan moet er dus wel ruimte zijn om die groei te laten plaatsvinden.

Tegelijkertijd is Nederland een klein land en de ruimte is schaars. Bovendien zijn er natuurlijk omwonenden om rekening mee te houden. Daarom zijn er in het verleden met alle betrokken partijen afspraken gemaakt over het aantal vliegbewegingen, om de overlast te beperken. Ook is besloten om vakantievluchten zo veel mogelijk te verplaatsen van Schiphol naar andere vliegvelden, om zo ruimte te maken, juist voor het waardevolle mainportverkeer. Een belangrijk onderdeel van die plannen is Lelystad Airport. Dankzij de opening van Lelystad Airport zal de luchtvaart verder kunnen groeien. Maar Lelystad Airport is uitgesteld. De vraag is nu: hoe verder?

De herstelde milieueffectrapportage is nu positief getoetst. We moeten door met de volgende stap, want Lelystad moet volgens de VVD ook snel benut gaan worden als zevende baan van Schiphol. Een enquête van EenVandaag van 5 mei jongstleden leverde interessante gegevens op. Er zijn meer voorstanders dan tegenstanders van het idee om de groei van het aantal vluchten in Nederland juist via Lelystad Airport op te vangen. Een grote meerderheid vindt het ook een goede zaak dat het vliegverkeer verdeeld wordt over het land en bijvoorbeeld naar Eindhoven en Lelystad gaat.

Mede daarom is het voor de VVD duidelijk dat Lelystad Airport zo spoedig mogelijk open moet en dat een totale stop op vliegverkeer in Nederland onwenselijk is. Dat kost ons, direct en indirect, banen. Wij staan nog steeds achter het idee dat andere luchthavens vakantieverkeer overnemen van Schiphol. Zo krijgt Schiphol weer de ruimte voor intercontinentaal mainportgebonden verkeer, zakelijk verkeer en vrachtverkeer. Dat betekent dat we het ons niet kunnen veroorloven om Schiphol tot 2020 op slot te gooien. Dan gaat het de VVD niet om wat extra reizigers in grotere toestellen of een hogere bezettingsgraad. Nee, het gaat echt om de aantallen en de frequentie van directe verbindingen met de rest van de wereld, dus om het economisch belang van connectiviteit met de rest van de wereld. De VVD wil daarom Schiphol meer ruimte geven, maar dan wel op voorwaarde van selectiviteit. Dat zou heel mooi zijn.

Uiteraard moet die groei ook veilig kunnen plaatsvinden en de hinder moet zo veel mogelijk beperkt worden. Het kan ook veilig, mits een aantal aanpassingen worden gedaan. Dan gaat het ook om het ter discussie stellen van de vierdebaanregel. Laten we die invoeren. Waarom niet continu twee plus twee gebruiken? Dat voorkomt zowel hinder als gevaar. Het kan ook fysiek. Ik vraag de minister om in gesprek te gaan met de luchtvaartsector en met de belanghebbenden, met als doel een gecontroleerde, trendmatige groei van Schiphol toe te staan. Dat is iets anders dan een ongebreidelde groei.

Ik heb het economische belang benadrukt; stilstand is ook achteruitgang. Al met al, denk ik, voldoende reden om binnen de kaders van het regeerakkoord, waar ik voor sta, te zeggen: we kunnen die ruimte inzetten conform het Aldersakkoord, maar we moeten dat wel doen voor de datum van 2021. En die ruimte is er.

Mocht u hier nog vragen over hebben dan hoor ik het heel graag.

Hopende u hiermee voldoende te informeren,

Met vriendelijke groet,

Remco Dijkstra

Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de VVD

Portefeuille: Weginfrastructuur, Water, Luchtvaart en Scheepvaart

VVD-Fractie
E:
r.dijkstra@tweedekamer.nl

T: +31 70 318 2910

https://remcodijkstra.vvd.nl

https://twitter.com/remcovvd

De agenda van de Tweede Kamer is veranderlijk, alle afspraken zijn daarom onder voorbehoud van wijzigingen. Bij een bezoek aan de Tweede Kamer zal om een identiteitsbewijs worden gevraagd. Door het sturen van een email stelt u mij in het bezit van uw persoonsgegevens. Deze informatie wordt niet met derden gedeeld. Kamerleden en medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan de verwerking van de e-mail vraagt, met een maximum van een jaar. Mocht u desondanks bezwaar hebben tegen bovenstaande, dan verwijderen wij op uw verzoek al uw gegevens. Indien u mijn nieuwsbrief wilt ontvangen, verneem ik dit graag. U kunt zich ook ten alle tijden afmelden of mij laten weten daar geen prijs meer op te stellen.